Typer av medling

Affärsmedling innebär att medla mellan tvistande parter som exempelvis sålt eller köpt varor eller tjänster mellan varandra, som därför inte varit nöjd med utförande och kvalitet.

Tvister på arbetsplatsen handlar om när det uppstår konflikter eller annalkande konflikter mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef.

Medling mellan tvistande grannar är inte ovanliga. Enligt en tidigare undersökning av Villaägarnas Riksförbund är så många som cirka tjugo procent av grannar inte sams med varandra på ett eller annat sätt.