Lag om brottsmedling tio år

Det är tio år sedan lagen om brottsmedling kom till. Kommuner är skyldiga att erbjuda unga brottsutövare under arton (18) år medling. Men många kommuner syndar i detta och erbjuder inte brottsmedling. Det är inte rättvist och etiskt riktigt mot de unga. Avsikten med brottsmedling är att brottsutövaren skall få insikt i konsekvenserna av...

Avlasta rättssystemet

Vi har ett ansträngt rättssystem där viktiga mål och lagföring av utsatta drabbade kommer på undantag. Det kan då röra sig om övergrepp av olika slag, våldsbrott och brått mot kvinnor och barn. I den utsträckning exempelvis tvistande parter väljer att lösa sin tvist genom medling har rättssystemet avlastats. Det kan även anses som...

Den tredje parten

Medlaren uppträder som den tredjearten som ser på problemet från parternas bästa sida, som fördelar orden och intresset mellan parterna. Medlaren låter genom sitt neutrala och objektiva sätt söka parterna att förstå varandra. Dock är det så att detta perspektiv på ett problem och en tvist även är ett förhållningssätt till gagn för att...

Scroll to top