”Juridik” inte nödvändigt

Missförstå mig rätt. Medling är egentligen inte juridik i sin generella bemärkelse. Medling är i grunden inte en juridisk process utan en samverkan mellan tvistande parter under ledning av en medlare. Det är heller inte på något sätt nödvändigt att vara jurist för att medla. Dock kan en jurist har medlareutbildning och beroende hur...

Är allt medlingsbart?

Alla konflikter är naturligtvis inte medlingsbara. Dels beroende på att en eller flera parter helt enkelt inte vill och dels beroende på att konflikten i ett ärende är så uppenbar att en part begått en rättsvidrig handling som uppenbarligen skulle vinna gehör i domstol. Men även i ett sådant fall kan ändå medling bli...

Krav på en medlare

För att medla på ett hållbart, kvalificerat och förtroendeingivande sätt detta krävs både utbildning och erfarenhet. Det räcker inte hela vägen med att endast vara rekorderliga och mogen person. Medling är en profession och ett hantverk. Den mest framgångsrika metodiken för medlingen, för att nämna ett tillämpningsområde, härrör sig från Mellanösternförhandlingarna om fred, i...

Olika medlingsformer

När två parter inte utan ansträngningar kan komma överens, råder en konflikt. Det kan vara en affärssituation, en grannkonflikt eller exempelvis något djupt groll mellan arbetskamrater. Beroende på typ av situation används olika förmer och varianter på medling. Det är därför lättare att förstå att medling kräver mycket god kunskap annars kan det förvärras....

Scroll to top