Konflikten

Strikt definierat råder en konflikt när två eller flera parter inte utan ansträngningar kan komma överens. Dock är det så att den allmänna definitionen av när en konflikt råder varierar beroende på vem som bedömer det. I vart fall kan man förenkla det hela genom att säga att en konflikt kan definieras enligt en...

Scroll to top