Om mig

Jag har medlat och förhandlat under flera år i allt från större konflikter mellan gruvbolag och drabbade villaägare, trilskande grannar och andra konflikter. Jag är även medlem i SFM – Svenskt Forum för Medling och konflikthantering. Dessutom är jag utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet i både medling och förhandling. Min neutralitet och oberoende är grundmurad varför jag inte är medlem eller ens är engagerad i någon särskild förening vare sig intressepolitiskt eller politiskt. Dock är jag medlem i Ledarna och SPF av försäkringsskäl.

Jag har arbetat i de tre sektorerna privat-, offentlig-, och ideell verksamhet på de högsta ledningsnivåerna. Med cirka sjutton befattningar och uppdrag som VD, förvaltningschef och ordförande har jag skördat både segrad och förluster.

Förhandling och medling har varit min röda tråd genom hela mitt professionella yrkesliv. 2012 bliv min nya akademiska examen godkänd, med förhandling, medling, retorik och Skapande Svenska godkänd. Så balanserade jag upp min teknokratiska och ekonomiska historia med det humanistiska.