Typer av medling jag åtar mig

Jag åtar mig affärsmedling, medling vid tvister på arbetsplatsen och medling mellan tvistande grannar.

Affärsmedling innebär att medla mellan tvistande parter som exempelvis sålt eller köpt varor eller tjänster mellan varandra, som därför inte varit nöjd med utförande och kvalitet.

Tvister på arbetsplatsen handlar om när det uppstår konflikter eller annalkande konflikter mellan medarbetare och mellan medarbetare och chef.

Medling mellan tvistande grannar är inte ovanliga. Enligt en tidigare undersökning av Villaägarnas Riksförbund är så många som cirka tjugo procent av grannar inte sams med varandra på ett eller annat sätt.