Blogg

Krav på en medlare

För att medla på ett hållbart, kvalificerat och förtroendeingivande sätt detta krävs både utbildning och erfarenhet. Det räcker inte hela vägen med att endast vara rekorderliga och mogen person. Medling är en profession och ett hantverk. Den mest framgångsrika metodiken för medlingen, för att nämna ett tillämpningsområde, härrör sig från Mellanösternförhandlingarna om fred, i slutet…

Olika medlingsformer

När två parter inte utan ansträngningar kan komma överens, råder en konflikt. Det kan vara en affärssituation, en grannkonflikt eller exempelvis något djupt groll mellan arbetskamrater. Beroende på typ av situation används olika förmer och varianter på medling. Det är därför lättare att förstå att medling kräver mycket god kunskap annars kan det förvärras. Kärnan…

Lag om brottsmedling tio år

Det är tio år sedan lagen om brottsmedling kom till. Kommuner är skyldiga att erbjuda unga brottsutövare under arton (18) år medling. Men många kommuner syndar i detta och erbjuder inte brottsmedling. Det är inte rättvist och etiskt riktigt mot de unga. Avsikten med brottsmedling är att brottsutövaren skall få insikt i konsekvenserna av det…

Avlasta rättssystemet

Vi har ett ansträngt rättssystem där viktiga mål och lagföring av utsatta drabbade kommer på undantag. Det kan då röra sig om övergrepp av olika slag, våldsbrott och brått mot kvinnor och barn. I den utsträckning exempelvis tvistande parter väljer att lösa sin tvist genom medling har rättssystemet avlastats. Det kan även anses som etiskt…

Den tredje parten

Medlaren uppträder som den tredjearten som ser på problemet från parternas bästa sida, som fördelar orden och intresset mellan parterna. Medlaren låter genom sitt neutrala och objektiva sätt söka parterna att förstå varandra. Dock är det så att detta perspektiv på ett problem och en tvist även är ett förhållningssätt till gagn för att också…

Scroll to top