Inledning

Medlingsinstitut Norr ger möjligheter att lösa tvister och konflikter mellan parter utan att behöva gå till domstol eller lägga ner stora kostnader. Dessutom går det betydligt snabbare. En medlare skall vara neutral och oberoende. Medling bygger på att lösningen finns bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.

Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan den skicklige medlaren leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva.

  • Jag som driver Medlingsinstitut Norr har god erfarenhet av både medling och förhandling och är utbildad både i medling och förhandling vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Mer Om mig, gå till sidan Om mig.

På sidan Om medling kan du fördjupa dig i begreppet medling, olika formera av medling och fördelar med medling. På sidan Hur går det till beskriver jag medlingens gång, vad som krävs av parterna och av medlaren. Läs gärna också artiklar på Bloggen där jag skriver om olika exempel och ger kunskapsbakgrunder.

Typer av medling jag åtar mig

Jag åtar mig affärsmedling, medling vid tvister på arbetsplatsen och medling mellan tvistande grannar.