Börja här

 

Medlingsinstitut Norr ger möjligheter att lösa tvister och konflikter mellan olika parter utan att behöva gå till domstol eller lägga ner stora kostnader. En medlare skall vara neutral och objektiv. Medling bygger på att lösningen finns bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.

Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan skickliga medlare leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall vara på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva.

  • Jag som driver Medlingsinstitut Norr har lång erfarenhet av både medling och förhandling och är utbildad både i medling och förhandling vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet. Mer Om mig, se nedan stycke.

På sidan Om medling kan du fördjupa dig i begreppet medling, olika formera av medling och fördelar med medling. På sidan Hur går det till beskriver jag medlingens gång, vad som krävs av parterna och av medlaren. Läs gärna också på Bloggen där jag skriver om olika exempel och ger kunskapsbakgrunder.

Typer av medling jag åtar mig

Jag åtar mig affärsmedling, medling vid tvister på arbetsplatsen och medling mellan tvistande grannar.

Om mig

Jag har både medlat och förhandlat under många år i allt från större konflikter mellan gruvbolag och drabbade villaägare, konflikter mellan affärspartners, mellan medarbetare och i mindre konflikter mellan trilskande grannar. Jag är även medlem i  SFM – Svenskt Forum för Medling och konflikthantering.

Jag har arbetat i de tre sektorerna privat-, offentlig-, och ideell verksamhet på de högsta ledningsnivåerna. Med cirka sjutton befattningar och uppdrag som VD, förvaltningschef och ordförande har jag skördat både segrad och förluster.

Förhandling och medling har varit min röda tråd genom hela mitt professionella yrkesliv. 2012 bliv min nya akademiska examen godkänd, med förhandling, medling, retorik och Skapande Svenska godkänd. Så balanserade jag upp min teknokratiska och ekonomiska historia med det humanistiska.